Comunicare în limba română – Clasa I

Alege manualul
Comunicare în limba română – Clasa I
propus de
Editura Didactică și Pedagogică și Ascendia Design

Edp

Copiii din ziua de azi cresc înconjuraţi de tehnologie. Pentru a-i putea pregăti mai bine pentru viitor și pentru a-i întâlni acolo unde ei sunt deja, procesul educațional trebuia să se schimbe.
Acum, cartea evoluează…

Abecedarul

Manualul este structurat în două volume.
Copilul este atras în lumea manualului prin introducerea companionului Cristi, un copil isteț, curios și dornic să descopere activitățile din clasa I. Acesta îl va însoți pe tot parcursul manualului, ghidându-l pe copil spre efectuarea activităților propuse, gradual, de la simplu la compus.
Conținutul textelor propuse se înscrie în sfera de interes a vârstei mici, constituind un suport adecvat formării competențelor de comunicare, scriere și lectură. Grafica inovativă și atrăgătoare, în deplină concordanță cu textele și sarcinile propuse, facilitează abordarea creativă a activităților de învățare.
Paginile îndrumătorului, de la finalul celor două volume, se constituie într-un ghid prin care se urmărește formarea competențelor generale și specifice pe tot parcursul anului școlar. Diversitatea metodelor activ-participative conduc elevul spre o învățare conștientă.

Structura și abordare pedagogică

floare

STRUCTURĂ, CONȚINUTURI
 • Structura modulară, logică și coerentă, asigură prezentarea conținuturilor într-o concepție unitară.
 • Întinderea unităților tematice corespunde complexității temelor tratate.
 • Textele sunt bine structurate, evidențiindu-se elementele de conținut prin alineate, culori, chenare.
 • Conținuturile manualului asigură o abordare integrată a competențelor specifice, corelând experiența de viață a copilului și cunoștințele anterioare cu informațiile noi.
LIMBAJUL
 • Limbajul este adaptat nivelului de înțelegere al elevilor. Vocabularul ține cont de achizițiile anterioare pe baza cărora se introduc informațiile noi.
 • Exprimarea este clară, coerentă și asigură eficientizarea învățării.
 • Cuvintele noi sunt explicate în VOCABULAR, familiarizându-i pe elevi cu lucrul cu dicționarul.
ACTIVITĂȚI
 • Activitățile de învățare propuse sunt atractive, originale și conduc la implicarea elevilor.
 • Activitățile practice sunt diversificate, formulate clar, precis, implicând abordări inter- și multidisciplinare și încurajând creativitatea și gândirea critică.
LECȚII DE RECAPITULARE
 • Temele recapitulative sunt distribuite echilibrat câte 4 pentru fiecare semestru și oferă elevilor posibilitatea de a revizui și de a sistematiza cunoștințele dobândite asigurând în același timp și integrarea conținuturilor.
EVALUAREA
 • Testele de evaluare sunt distribuite echilibrat, la finalul fiecărui modul. Itemii evaluează informația și sunt proiectați în conformitate cu principiile evaluării. Se încurajează abordările creative.
 • Formele de evaluare alternative – proiectul, portofoliul – ajută la formarea și dezvoltarea spiritului de echipă, la formarea abilităților de lucru în echipă.

Formatul digital

Formatul digital conține peste 125 de elemente multimedia și interactive.
Fiecare literă este însoțită o animație, care urmărește pas cu pas scrierea sa corectă.
De asemenea, descoperirea fiecărei litere se face prin intermediul unui joc didactic, în care micul școlar trebuie să identifice și să aleagă obiectele ce conțin noua literă pe care o vor învăța. Se face astfel trecerea de la cunoștințele acumulate în experiența sa trecută, la învățarea sistematică.

Interactivitatea însoțește ariile de recapitulare, astfel exercițiile devin amuzante, adevărate provocări de a acumula și reținere de informații prin intermediul jocului; astfel, fiecare recapitulare conține între trei și cinci zone interactive, ce invită copilul la cunoaștere prin joc.

Coperta Abecedar 1Conținut Semestrul I:

 1. Familia
 2. Școala
 3. Cartea
 4.  Jocuri și jucării
 5. Nouă ne plac animalele
 6. Observăm și citim texte

 

Conținut Semestrul II:Coperta Abecedar 2

 1. Întrebări și răspunsuri
 2. Citim și povestim texte
 3. Ne spunem părerea
 4. Învătături din primele lecturi

 

Un mare element de noutate este prezența lui Cristi – un avatar elearning, un tutore virtual ce apare peste tot în manualul digital EduTeca. El însoțeste copilul atunci când acesta parcurge conținutul, îi spune ce are de făcut, il ajută în fața provocărilor, iar la final îl felicită și îl îndrumă către urmatoarea aventură.

Manualul digital este în conformitate cu Programa școlară pentru disciplina Comunicare în limba română – clasa I-a.

Asigură-i copilului tău succesul școlar!

Manualul digital EduTeca este realizat de Editura Didactică și Pedagogică în parteneriat cu Ascendia Design.

Îl vrei neapărat și ca aplicație?

Dacă ai tabletă Samsung cu Android, găsești aplicațiile în Galaxy Apps. Mai mult, gasești manualele digitale și pe televizoarele Samsung!

 

Dacă ai un pc, tabletă sau telefon cu Windows 8 sau 10? Poţi să testezi manualul digital-aplicaţia. Găseşti deja gratuit cele 2 volume în Windows StoreDă click aici pentru Volumul 1 și Dă click aici pentru Volumul 2.

Microsoft Store

Responsabilitate

„În era digitală, acum mai mult ca oricând, trebuie echilibru. Trăim într-o lume din ce în ce mai digitizată și automatizată, dar atâta vreme cât încă sunt școli care nu au apă curentă în România, nu putem vorbi de renunțarea la variantele tipărite ale manualelor. Noi susținem că educația trebuie să fie pentru toată lumea, accesibilă tuturor claselor sociale.  Ca societate, ar fi o greșeală să renunțăm la manualele tipărite. România încă nu este pregătită pentru acest lucru. Ar fi însă și o greșeală să nu deschidem ușa către viitor, către tehnologie. Tranziția către manualele digitale trebuie făcută cu grijă și responsabilitate așadar. Societatea are nevoie de o perioadă de testare, de acomodare la noile instrumente pedagogice.”

Ascendia Design

Despre Autori

Mariana NOREL
Este profesor universitar dr. la Universitatea Transilvania din Brașov, Facultatea de Psihologie și Științele Educației, membru în Comisia Națională de limba și literatura română, literatură universală, literatură pentru copii, Limbă, cultură și civilizație românească și Școli Europene (Schola Europea), formator național implicat în proiectul de reformă a învățământului preuniversitar și în formarea cadrelor didactice din învățământul primar, gimnazial și liceal, autor de manuale școlare și auxiliare pentru clasele primare, a primit, la 1 Decembrie 2000, Ordinul Național Serviciul Credincios în grad de Cavaler. Interesul manifestat pentru didactica limbii și literaturii române, didactica domeniului experiențial Limbă și comunicare, literatura română și literatura pentru copii, învățarea activă și evaluarea, formarea cadrelor didactice din învățământul preuniversitar s-a concretizat în participarea la numeroase proiecte naționale și internaționale, în realizarea a peste 80 de cărți de specialitate, studii și articole.

Victoria PĂDUREANU
Autor a peste o sută de lucrări cu caracter didactic și aplicativ ce au avut și au drept țintă perfecționarea continuă a procesului formativ în învățământul primar (manuale
școlare pentru ciclurile primar și gimnazial, ghiduri de aplicare a acestora, caietul învâțătorului,dicționar de limba romană, exerciții practice pentru studiul textului, culegeri de exerciții și teme pentru stimularea creativității, manual de ortografie, învâțare prin jocuri s.a.).
Profesor de limba română gradul I și director de școală generală cu rezultate deosebite în pregătirea elevilor, inspector școlar pentru învâțământul primar timp de 10 ani, aducând cercetarea didactică la nivelul școlilor drept formă de perfecționare, formator al Consiliului Național pentru Curriculum în cadrul Programului de pregătire a cadrelor didactice din învățământul primar pe probleme de didactica disciplinelor școlare, participant activ în cadrul lucrarilor Institutului de Științe ale Educației și Ministerului Educației pentru elaborarea programelor școlare și de evaluare națională la nivelul învățământului primar.

Adriana MĂLUREANU
Absolventă a ’’Colegiului Naţional Pedagogic „Gh. Lazăr” din Cluj-Napoca, cu specializarea învaţător-educatoare și absolventă a Facultăţii de Sociologie şi Asistenţă Socială, Universitatea „Babeş-Bolyai”, specializarea Sociologie, a ales o carieră de cercetare și dezvoltare în cadrul firmei Ascendia Design, firmă specializată în software educațional, urmărind îndeaproape realizarea mai multor proiecte educaționale, conținut educațional pentru calculator, CD-uri educaționale, de la copiii preșcolari, până la formarea continuă a adulților.
Este co-autor al manualului Comunicare în limba română clasa a II-a, manual ce a obținut cel mai bun punctaj la capitolul calitate pedagogică și conținut digital, în cadrul licitației organizate de Ministerul Educației.

 

Manual Digital-Abecedar

Construiește lecții interactive cu ajutorul editorului LIVRESQ