Educație Tehnologică – Clasa a V-a

Autorii

Celui mai bun manual

EDUCAȚIE TEHNOLOGICĂ

ȘI

APLICAȚII PRACTICE

Clasa a V-a

CNEE: 94,33 Puncte

Prof. Neamțu Carmena
Din anul 2007 fac parte din Comisia Națională de Curriculum, participând în cadrul grupului de lucru la revizuirea programelor școlare la disciplina Educație Tehnologică.
Am 18 ani de predare a materiei Educație Tehnologică. Am creat acest manual ca un instrument pentru profesorii care au nevoie de o informație bine sintetizată la sala de clasă. Consider că am abordat toate unghiurile pentru clasa a V-a și că profesorii vor găsi un ajutor în această reușită.

 

Prof. Halbac Violeta
Am o vechime în învățământ de 27 ani, din care 14 ani am predat disciplina Educație Tehnologică. Am realizat acest manual din dorința de a asigura un instrument eficient de predare-învățare-evaluare. Profesorii vor găsi un real sprijin în această resursă. Pentru acest lucru, am incorporat toate conținuturile cuprinse în programa școlară într-o manieră atractivă și accesibilă copiilor. Două puncte importante pe care am vrut să le ating sunt conștientizarea importanței dezvoltării durabile și formarea comportamentului sănătos la copii.

 

Construiește lecții interactive cu ajutorul editorului LIVRESQ